GDPR

MINOA AUTOMOBILI

Izjava o privatnosti (GDPR)

Minoa automobili, Zagrebačka 13, 44000 Sisak (u nastavku teksta: MINOA d.o.o.) u svom poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih korisnika usluga te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provode se u skladu s propisima o zaštiti podataka, te pojmovi koji se koriste u ovoj Izjavi imaju značenje određeno Uredbom EU 2016/679.
Ovu Internet stranicu možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice.
Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.
Vaše podatke obrađujemo i koristimo u svrhu izvršenja ugovora u kojem ste stranka i kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ( npr. rezerviranje i najam vozila i sl.) te ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih i zakonskih obveza CAR-RENT-a (npr. vođenje računovodstvenih poslova, dostava Vaših podataka nadležnom tijelu ako je vozilom koje ste koristili počinjen prekršaj i sl.)
Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u bazama CAR-RENT-a. Vaše podaci se mogu dostaviti trećim stranama kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima i radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena.
Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni.

min
gdpr
euminoa1

.

Naziv projekta: Jačanje konkurencije društva Minoa automobili primjenom mrežnih rješenja, KK.03.2.1.17.0431

Korisnik: MINOA-Automobili d.o.o.

Kratki opis projekta: Jačanjem konkurencije društva Minoa automobili primjenom mrežnih rješenja radi se na uspostavi poslovne web stranice s ciljem jačanja tržišne pozicije i u svrhu poboljšanja prisutnosti i vidljivosti na tržištu.

Ciljevi i rezultati projekta: Minoa automobili d.o.o. će ovim projektnim prijedlogom poboljšati svoju poziciju prilikom pretrage na internetskim pretraživačima, povećati doseg ciljane skupine, povećati prednost nad ostalim konkurentima na tržištu te poboljšati korisničko iskustvo i stvoriti nove preporuke i nove korisnike.

Ukupna vrijednost projekta: 95.500,00 HRK

EU sufinanciranje: 81.175,00 HRK

Razdoblje provedbe: 04.03.2019.-04.03.2020.

Više informacija na: Minoa automobili d.o.o., Augusta Cesarca 35, 44 000 Sisak, Tel: +385 989091244, E-mail: ervin.mehinovic@gmail.com i www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost MINOA-Automobili d.o.o.

Izradu stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!